「Short Story」の編集履歴(バックアップ)一覧はこちら

Short Story」の最新版変更点

追加された行は青色になります。

削除された行は赤色になります。

 
-<hr>
+<hr />
 <h1>短編集</h1>
-<hr>
-<p><strong><font size="5">  ◆<a href=
-"http://www20.atwiki.jp/mad-angels/pages/104.html">Past
-Moon</a> </font><font size="1"><em>夜の明かりと日向の匂い</em></font></strong></p>
-<p><font size="1"><font size="5"><strong><font size="1"><font size=
-"5"><strong><em>  </em>◆</strong><a href=
-"http://www20.atwiki.jp/mad-angels/pages/106.html"><strong>Dragon's
+<hr />
+<p><strong><font size="5">  ◆<a href="//www20.atwiki.jp/mad-angels/pages/104.html">Past Moon</a> </font><font size="1"><em>夜の明かりと日向の匂い</em></font></strong></p>
+<p><font size="1"><font size="5"><strong><font size="1"><font size="5"><strong><em>  </em>◆</strong><a href="//www20.atwiki.jp/mad-angels/pages/106.html"><strong>Dragon's
 Roar</strong></a><strong><em> </em></strong></font><strong><em>其は竜人のいと若き血</em></strong></font></strong></font></font></p>
-<p><font size="1"><font size="5"><strong><em>  </em>◆</strong><strong><a href=
-"http://www20.atwiki.jp/mad-angels/pages/107.html">Too
-Sweet</a></strong><strong><em> <font size=
-"1">月と士朗の甘い日常・・・ってか、ちょっと座んなさい!</font></em></strong></font></font></p>
-<p><em><font size="1"><font size=
-"5"><strong>  </strong></font></font></em><font size="1"><font size=
-"5"><strong>◆</strong><strong><a href=
-"http://www20.atwiki.jp/mad-angels/pages/109.html">Cherry
-Blossom</a></strong><strong> <font size=
-"1"><em>桜の木の下には・・・・・・</em></font></strong></font></font></p>
-<p><font size="1"><font size="5"><strong>  </strong></font></font><font size=
-"1"><font size="5"><strong>◆</strong><strong><a href=
-"http://www20.atwiki.jp/mad-angels/pages/110.html">Drunk's
-Mistake</a></strong><strong> <font size=
-"1"><em>お酒は20歳になってから!</em></font></strong></font></font></p>
-<p><font size="1"><font size="5"><strong>  </strong></font></font><font size=
-"1"><font size="5"><strong>◆</strong><strong><a href=
-"http://www20.atwiki.jp/mad-angels/pages/112.html">Sugar
-Future</a></strong><strong> <font size=
-"1"><em>誰よりも幸せに...譲二と莠世</em></font></strong></font></font><font size=
-"1"><font size="5"><strong><em>  </em></strong></font></font></p>
-<p><strong><font size="1"><font size="5"><em>  </em>◆<a href=
-"http://www20.atwiki.jp/mad-angels/pages/147.html">Strawberry Maker</a><em> <font size="1">てれっててー♪ 莠世の「積極性」が上がった!</font></em></font></font><font size="1"><font size="5"><em>  </em></font></font></strong><strong><font size="1"><font size="5"><em> </em></font></font></strong></p>
-<p><strong><font size="1"><font size="5"><em>  </em>◆<a href=
-"http://www20.atwiki.jp/mad-angels/pages/161.html">Daily life ~with
-you~</a><em> <font size=
-"1">君と二人で</font></em></font></font></strong><strong><font size="1"><font size=
-"5"><em>  </em></font></font></strong></p>
-<p><strong><font size="1"><font size="5"><em>  </em>◆<a href=
-"http://www20.atwiki.jp/mad-angels/pages/188.html">Happy
-Surprise</a><em> <font size=
-"1">普通、それはなんと甘美な響きか</font></em></font></font></strong></p>
-<p><strong><font size="1"><font size="5"><em>  </em>◆<a href=
-"http://www20.atwiki.jp/mad-angels/pages/289.html">Catch a cold , My
+<p><font size="1"><font size="5"><strong><em>  </em>◆</strong><strong><a href="//www20.atwiki.jp/mad-angels/pages/107.html">Too
+Sweet</a></strong><strong><em> <font size="1">月と士朗の甘い日常・・・ってか、ちょっと座んなさい!</font></em></strong></font></font></p>
+<p><em><font size="1"><font size="5"><strong>  </strong></font></font></em><font size="1"><font size="5"><strong>◆</strong><strong><a href="//www20.atwiki.jp/mad-angels/pages/109.html">Cherry
+Blossom</a></strong><strong> <font size="1"><em>桜の木の下には・・・・・・</em></font></strong></font></font></p>
+<p><font size="1"><font size="5"><strong>  </strong></font></font><font size="1"><font size="5"><strong>◆</strong><strong><a href="//www20.atwiki.jp/mad-angels/pages/110.html">Drunk's
+Mistake</a></strong><strong> <font size="1"><em>お酒は20歳になってから!</em></font></strong></font></font></p>
+<p><font size="1"><font size="5"><strong>  </strong></font></font><font size="1"><font size="5"><strong>◆</strong><strong><a href="//www20.atwiki.jp/mad-angels/pages/112.html">Sugar
+Future</a></strong><strong> <font size="1"><em>誰よりも幸せに...譲二と莠世</em></font></strong></font></font><font size="1"><font size="5"><strong><em>  </em></strong></font></font></p>
+<p><strong><font size="1"><font size="5"><em>  </em>◆<a href="//www20.atwiki.jp/mad-angels/pages/147.html">Strawberry Maker</a><em> <font size="1">てれっててー♪ 莠世の「積極性」が上がった!</font></em></font></font><font size="1"><font size="5"><em>  </em></font></font></strong><strong><font size="1"><font size="5"><em> </em></font></font></strong></p>
+<p><strong><font size="1"><font size="5"><em>  </em>◆<a href="//www20.atwiki.jp/mad-angels/pages/161.html">Daily life ~with
+you~</a><em> <font size="1">君と二人で</font></em></font></font></strong><strong><font size="1"><font size="5"><em>  </em></font></font></strong></p>
+<p><strong><font size="1"><font size="5"><em>  </em>◆<a href="//www20.atwiki.jp/mad-angels/pages/188.html">Happy
+Surprise</a><em> <font size="1">普通、それはなんと甘美な響きか</font></em></font></font></strong></p>
+<p><strong><font size="1"><font size="5"><em>  </em>◆<a href="//www20.atwiki.jp/mad-angels/pages/289.html">Catch a cold , My
 dear</a><em> <font size="1">草津の湯でも治せぬ病</font></em></font></font></strong></p>
-<p><strong><font size="1"><font size="5">  ◆<a href=
-"http://www20.atwiki.jp/mad-angels/pages/290.html">Mermaid's lover it
-dreams</a> <font size=
-"1"><em>人魚姫は無能の夢を見るか</em></font></font></font></strong></p>
+<p><strong><font size="1"><font size="5">  ◆<a href="//www20.atwiki.jp/mad-angels/pages/290.html">Mermaid's lover it
+dreams</a> <font size="1"><em>人魚姫は無能の夢を見るか</em></font></font></font></strong></p>
 <p><em>あ</em></p>
-<hr>
+<hr />
 <p><font size="5"><strong>その他の話</strong></font> ・・・<em>いやもうどう分類したらいいのか</em></p>
-<hr>
-<p><strong><font size="1"><strong><font size="5"><em>  </em>◆<a href=
-"http://www20.atwiki.jp/mad-angels/pages/35.html">それも日常?</a> </font><font size=
-"1"><em>《闇夜の怪盗》編 その後</em></font></strong></font></strong></p>
-<p><strong><font size="1"><strong><font size="5"><em>  </em>◆<a href=
-"http://www20.atwiki.jp/mad-angels/pages/36.html">そんな日常?</a> </font><font size=
-"1"><em>士朗さんのお食事</em></font></strong></font></strong></p>
-<p><strong><font size="1"><strong><font size="5"><em>  </em>◆<a href=
-"http://www20.atwiki.jp/mad-angels/pages/37.html">だから日常?</a> </font><font size=
-"1"><em>譲二暴走!? 食事は命がけ</em></font></strong></font></strong></p>
-<p><strong><font size="1"><strong><font size="5"><em>  </em>◆<a href=
-"http://www20.atwiki.jp/mad-angels/pages/38.html">こんな日常?</a> </font><font size=
-"1"><em>魔の協定 シグムンド&ヴィヴィーヴィ</em></font></strong></font></strong></p>
+<hr />
+<p><strong><font size="1"><strong><font size="5"><em>  </em>◆<a href="//www20.atwiki.jp/mad-angels/pages/35.html">それも日常?</a> </font><font size="1"><em>《闇夜の怪盗》編 その後</em></font></strong></font></strong></p>
+<p><strong><font size="1"><strong><font size="5"><em>  </em>◆<a href="//www20.atwiki.jp/mad-angels/pages/36.html">そんな日常?</a> </font><font size="1"><em>士朗さんのお食事</em></font></strong></font></strong></p>
+<p><strong><font size="1"><strong><font size="5"><em>  </em>◆<a href="//www20.atwiki.jp/mad-angels/pages/37.html">だから日常?</a> </font><font size="1"><em>譲二暴走!? 食事は命がけ</em></font></strong></font></strong></p>
+<p><strong><font size="1"><strong><font size="5"><em>  </em>◆<a href="//www20.atwiki.jp/mad-angels/pages/38.html">こんな日常?</a> </font><font size="1"><em>魔の協定 シグムンド&ヴィヴィーヴィ</em></font></strong></font></strong></p>
 <p> </p>