MOD解説/Biomes O' Plenty/アイテムリスト」の編集(@wikiモード=>編集方法はこちらをご覧ください)

 • 太字
 • 斜体
 • 下線
 • リスト
 • 番号リスト
 • テーブル
 • 水平線
 • リンク
 • 引用
 • 画像
 • カラーピッカー
 • Youtube動画@Wikiのご利用ガイドはこちら

MOD解説/Biomes O' Plenty/アイテムリスト」にアップロードされたファイル一覧

ファイル名 更新日時
(bop_dye9.jpg 2013/05/22 (水) 23:10:47
Biome_Blessed Bog_1.png 2013/07/02 (火) 23:54:03
Biome_Majestic Meadow_1.png 2013/07/02 (火) 22:49:36
Biome_Sublime Shrubland_1.png 2013/12/23 (月) 11:03:54
Biome_Wonderous Woods_1.png 2013/07/02 (火) 22:50:23
bop_amethyst tools.gif 2013/04/25 (木) 00:01:11
bop_b10.jpg 2013/03/05 (火) 22:05:45
bop_b11.jpg 2013/03/05 (火) 22:06:02
bop_b12.jpg 2013/03/05 (火) 22:06:18
bop_b13.jpg 2013/03/05 (火) 22:06:34
bop_b14.jpg 2013/03/05 (火) 22:07:02
bop_b15.jpg 2013/03/05 (火) 22:10:24
bop_b16.jpg 2013/03/05 (火) 22:10:38
bop_b19.jpg 2013/03/05 (火) 22:11:00
bop_b2.jpg 2013/03/05 (火) 22:03:43
bop_b20.jpg 2013/03/05 (火) 22:11:16
bop_b21.jpg 2013/03/05 (火) 22:11:35
bop_b22.jpg 2013/03/05 (火) 22:11:50
bop_b23.jpg 2013/03/05 (火) 22:12:14
bop_b24.jpg 2013/03/05 (火) 22:12:37
bop_b25.jpg 2013/03/05 (火) 22:12:53
bop_b26.jpg 2013/03/05 (火) 22:13:10
bop_b3.jpg 2013/03/05 (火) 22:04:02
bop_b31.jpg 2013/04/25 (木) 00:09:22
bop_b33.jpg 2013/04/25 (木) 00:09:45
bop_b34.jpg 2013/05/24 (金) 21:55:33
bop_b35.jpg 2013/05/24 (金) 21:55:52
bop_b36.jpg 2013/05/24 (金) 21:57:01
bop_b37.jpg 2013/05/24 (金) 21:57:19
bop_b38.jpg 2013/05/24 (金) 21:57:35
bop_b39.jpg 2013/05/24 (金) 21:58:43
bop_b4.jpg 2013/03/05 (火) 22:04:16
bop_b40.jpg 2013/05/24 (金) 21:59:08
bop_b41.jpg 2013/05/24 (金) 21:56:40
bop_b42.jpg 2013/05/24 (金) 21:58:06
bop_b43.jpg 2013/05/24 (金) 21:56:21
bop_b47.jpg 2013/06/14 (金) 00:44:33
bop_b48.jpg 2013/06/13 (木) 23:53:22
bop_b49.jpg 2013/06/13 (木) 23:53:49
bop_b5.jpg 2013/03/05 (火) 22:04:29
bop_b50.jpg 2013/06/13 (木) 23:54:19
bop_b51.jpg 2013/06/13 (木) 23:56:53
bop_b52.jpg 2013/06/13 (木) 23:57:10
bop_b53.jpg 2013/06/13 (木) 23:57:28
bop_b54.jpg 2013/06/13 (木) 23:58:04
bop_b55.jpg 2013/06/13 (木) 23:58:30
bop_b56.jpg 2013/08/13 (火) 10:48:24
bop_b57.jpg 2013/10/11 (金) 17:39:51
bop_b58.jpg 2013/10/11 (金) 17:40:10
bop_b59.jpg 2013/10/11 (金) 17:40:23
bop_b6.jpg 2013/03/05 (火) 22:04:43
bop_b60.jpg 2013/10/11 (金) 17:40:34
bop_b61.jpg 2013/10/11 (金) 17:40:52
bop_b62.jpg 2013/10/11 (金) 17:41:03
bop_b63.jpg 2013/10/11 (金) 17:41:13
bop_b64.jpg 2013/10/11 (金) 17:41:46
bop_b65.jpg 2013/10/11 (金) 17:57:47
bop_b66.jpg 2013/10/11 (金) 17:58:04
bop_b67.jpg 2013/10/11 (金) 17:58:14
bop_b68.jpg 2013/10/11 (金) 17:58:54
bop_b69.jpg 2013/10/11 (金) 17:59:25
bop_b7.jpg 2013/03/05 (火) 22:04:57
bop_b70.jpg 2013/10/11 (金) 17:59:36
bop_b71.jpg 2013/10/11 (金) 17:59:50
bop_b72.jpg 2013/10/11 (金) 18:00:00
bop_b73.jpg 2013/10/11 (金) 18:01:12
bop_b74.jpg 2013/10/11 (金) 17:42:04
bop_b75.jpg 2013/10/11 (金) 18:01:20
bop_b76.jpg 2013/10/11 (金) 17:46:37
bop_b77.jpg 2013/10/11 (金) 17:46:48
bop_b78.jpg 2013/10/11 (金) 17:46:59
bop_b79.jpg 2013/10/11 (金) 18:01:30
bop_b8.jpg 2013/03/05 (火) 22:05:10
bop_b80.jpg 2013/10/11 (金) 17:42:16
bop_b81.jpg 2013/12/23 (月) 11:04:08
bop_b82.jpg 2013/12/23 (月) 11:04:20
bop_b83.jpg 2013/12/23 (月) 11:04:29
bop_b84.jpg 2013/12/23 (月) 11:04:46
bop_b85.jpg 2013/12/23 (月) 11:05:02
bop_b86.jpg 2013/12/23 (月) 11:05:14
bop_b87.jpg 2013/12/23 (月) 11:05:25
bop_b88.jpg 2013/12/23 (月) 11:05:36
bop_b89.jpg 2013/12/23 (月) 11:06:00
bop_b9.jpg 2013/03/05 (火) 22:05:32
bop_b90.jpg 2013/12/23 (月) 11:06:12
bop_b91.jpg 2013/12/23 (月) 11:06:25
bop_b92.jpg 2013/12/23 (月) 11:06:37
bop_b93.jpg 2013/12/23 (月) 11:06:48
bop_b94.jpg 2013/12/23 (月) 11:07:00
bop_b95.jpg 2013/12/26 (木) 18:46:56
bop_Bone Segment.gif 2013/06/14 (金) 00:19:15
bop_Bone Segment.jpg 2013/06/13 (木) 09:17:02
bop_Bone Segment.png 2013/06/13 (木) 09:15:47
bop_dye1.jpg 2013/03/05 (火) 21:58:47
bop_dye10.jpg 2013/05/22 (水) 23:10:59
bop_dye11.jpg 2013/05/22 (水) 23:11:09
bop_dye12.jpg 2013/05/22 (水) 23:11:37
bop_dye13.jpg 2013/05/22 (水) 23:11:53
bop_dye14.jpg 2013/05/22 (水) 23:09:01
bop_dye15.jpg 2013/10/11 (金) 18:06:40
bop_dye16.jpg 2013/10/11 (金) 18:06:48
bop_dye17.jpg 2013/10/11 (金) 18:06:57
bop_dye18.jpg 2013/10/11 (金) 18:07:06
bop_dye19.jpg 2013/10/11 (金) 18:07:16
bop_dye2.jpg 2013/03/05 (火) 21:59:29
bop_dye20.jpg 2013/10/11 (金) 18:07:28
bop_dye21.jpg 2013/10/11 (金) 18:07:37
bop_dye22.jpg 2013/10/11 (金) 18:07:45
bop_dye3.jpg 2013/03/05 (火) 21:59:42
bop_dye4.jpg 2013/03/05 (火) 22:00:56
bop_dye5.jpg 2013/03/05 (火) 22:01:09
bop_dye6.jpg 2013/03/05 (火) 22:01:22
bop_dye7.jpg 2013/03/05 (火) 22:01:37
bop_dye8.jpg 2013/03/05 (火) 22:01:50
bop_g1.jpg 2013/03/05 (火) 22:15:49
bop_g10.jpg 2013/05/24 (金) 23:39:32
bop_g11.jpg 2013/05/24 (金) 23:39:44
bop_g12.jpg 2013/06/14 (金) 00:17:31
bop_g13.jpg 2013/06/14 (金) 00:02:00
bop_g14.jpg 2013/06/14 (金) 00:02:27
bop_g15.jpg 2013/06/14 (金) 00:02:48
bop_g16.jpg 2013/08/01 (木) 17:43:25
bop_g17.jpg 2013/08/01 (木) 17:43:13
bop_g18.jpg 2013/10/11 (金) 18:18:37
bop_g19.jpg 2013/10/11 (金) 18:18:48
bop_g2.jpg 2013/03/05 (火) 22:16:02
bop_g20.jpg 2013/10/11 (金) 18:25:22
bop_g21.jpg 2013/12/23 (月) 21:05:05
bop_g22.jpg 2013/12/23 (月) 21:05:22
bop_g23.jpg 2013/12/23 (月) 21:05:42
bop_g24.jpg 2013/12/26 (木) 18:48:36
bop_g3.jpg 2013/03/05 (火) 22:16:16
bop_g4.jpg 2013/03/05 (火) 22:16:28
bop_g5.jpg 2013/03/05 (火) 22:16:51
bop_g6.jpg 2013/03/05 (火) 22:17:09
bop_g7.jpg 2013/03/05 (火) 22:17:28
bop_g8.jpg 2013/03/05 (火) 22:18:01
bop_g9.jpg 2013/05/24 (金) 23:39:19
bop_icon1.jpg 2013/05/01 (水) 23:34:05
bop_icon10.jpg 2013/12/23 (月) 21:15:16
bop_icon11.jpg 2013/12/23 (月) 21:15:28
bop_icon12.jpg 2013/12/23 (月) 21:15:41
bop_icon13.jpg 2013/12/23 (月) 21:15:53
bop_icon2.jpg 2013/05/26 (日) 14:01:51
bop_icon3.jpg 2013/08/01 (木) 17:01:06
bop_icon4.jpg 2013/08/01 (木) 17:01:30
bop_icon5.jpg 2013/10/11 (金) 18:08:54
bop_icon6.jpg 2013/10/11 (金) 18:09:02
bop_icon7.jpg 2013/10/11 (金) 18:09:09
bop_icon8.jpg 2013/10/12 (土) 22:26:53
bop_icon9.jpg 2013/12/23 (月) 21:15:02
bop_mud tools.gif 2013/03/05 (火) 21:48:55
bop_oreblocks.gif 2013/06/14 (金) 00:18:44
bop_oreblocks_2.gif 2013/12/23 (月) 11:07:17
bop_Precipe1.gif 2013/04/25 (木) 00:00:42
bop_ptb1.jpg 2013/05/24 (金) 21:59:36
bop_ptb10.jpg 2013/12/23 (月) 11:08:12
bop_ptb2.jpg 2013/05/24 (金) 22:00:15
bop_ptb3.jpg 2013/05/24 (金) 22:00:39
bop_ptb4.jpg 2013/05/24 (金) 22:01:15
bop_ptb5.jpg 2013/05/24 (金) 22:01:50
bop_ptb6.jpg 2013/05/24 (金) 22:02:06
bop_ptb7.jpg 2013/08/13 (火) 10:48:55
bop_ptb8.jpg 2013/12/23 (月) 11:07:39
bop_ptb9.jpg 2013/12/23 (月) 11:08:00
bop_recipe1.jpg 2013/03/05 (火) 21:52:46
bop_recipe10.jpg 2013/03/05 (火) 21:56:28
bop_recipe11.jpg 2013/03/05 (火) 21:56:45
bop_recipe12.jpg 2013/03/05 (火) 21:57:00
bop_recipe13.gif 2013/05/02 (木) 00:20:28
bop_recipe14.jpg 2013/04/25 (木) 00:00:09
bop_recipe15.jpg 2013/05/01 (水) 23:37:34
bop_recipe16.jpg 2013/04/24 (水) 23:55:15
bop_recipe17.jpg 2013/04/24 (水) 23:55:38
bop_recipe18.jpg 2013/04/24 (水) 23:56:26
bop_recipe19.jpg 2013/04/24 (水) 23:56:47
bop_recipe2.jpg 2013/03/05 (火) 21:52:56
bop_recipe20.jpg 2013/05/01 (水) 23:41:39
bop_recipe21.jpg 2013/05/22 (水) 23:12:07
bop_recipe22.jpg 2013/05/22 (水) 23:12:22
bop_recipe23.jpg 2013/05/22 (水) 23:12:34
bop_recipe24.jpg 2013/05/22 (水) 23:12:46
bop_recipe25.jpg 2013/05/22 (水) 23:12:57
bop_recipe26.jpg 2013/05/22 (水) 23:13:09
bop_recipe27.jpg 2013/05/22 (水) 23:13:20
bop_recipe28.jpg 2013/05/22 (水) 23:13:33
bop_recipe29.jpg 2013/05/22 (水) 23:13:44
bop_recipe3.jpg 2013/03/05 (火) 21:53:12
bop_recipe30.jpg 2013/05/24 (金) 23:07:05
bop_recipe31.jpg 2013/05/24 (金) 23:07:24
bop_recipe33.gif 2013/05/26 (日) 13:54:40
bop_recipe34.jpg 2013/05/26 (日) 13:57:45
bop_recipe35.gif 2013/05/26 (日) 13:56:13
bop_recipe36.jpg 2013/06/14 (金) 00:05:54
bop_recipe37.jpg 2013/06/14 (金) 00:06:15
bop_recipe38.jpg 2013/06/14 (金) 00:06:46
bop_recipe39.jpg 2013/06/14 (金) 00:08:09
bop_recipe4.jpg 2013/03/05 (火) 21:53:28
bop_recipe40.jpg 2013/08/01 (木) 16:48:23
bop_recipe41.jpg 2013/08/01 (木) 16:43:50
bop_recipe42.jpg 2013/08/01 (木) 16:44:22
bop_recipe43.jpg 2013/08/01 (木) 16:45:49
bop_recipe44.jpg 2013/08/01 (木) 16:40:53
bop_recipe45.jpg 2013/08/01 (木) 16:40:34
bop_recipe46.jpg 2013/08/01 (木) 16:41:24
bop_recipe47.jpg 2013/08/01 (木) 16:41:40
bop_recipe49.jpg 2013/08/01 (木) 16:42:37
bop_recipe5.jpg 2013/03/05 (火) 21:53:43
bop_recipe50.jpg 2013/08/01 (木) 16:42:58
bop_recipe51.jpg 2013/12/23 (月) 11:11:34
bop_recipe52.jpg 2013/12/23 (月) 11:11:51
bop_recipe53.jpg 2013/12/23 (月) 11:12:05
bop_recipe54.jpg 2013/12/23 (月) 11:12:19
bop_recipe55.jpg 2013/12/23 (月) 11:12:33
bop_recipe56.jpg 2013/12/23 (月) 11:12:50
bop_recipe57.jpg 2013/12/23 (月) 11:13:02
bop_recipe58.jpg 2013/12/23 (月) 11:13:13
bop_recipe59.jpg 2013/12/23 (月) 11:13:31
bop_recipe6.jpg 2013/03/05 (火) 21:54:00
bop_recipe60.jpg 2013/12/23 (月) 11:13:43
bop_recipe61.jpg 2013/12/23 (月) 11:14:00
bop_recipe62.jpg 2013/12/23 (月) 11:16:21
bop_recipe7.jpg 2013/03/05 (火) 21:54:16
bop_recipe8.jpg 2013/03/05 (火) 21:54:33
bop_recipe9.jpg 2013/03/05 (火) 21:56:13
bop_Scythes_1.gif 2013/08/01 (木) 17:09:48
bop_Slab.gif 2013/03/05 (火) 21:42:35
bop_Slab_2.gif 2013/06/14 (金) 19:41:46
bop_Slab_3.gif 2013/12/23 (月) 11:16:46
bop_Smelting1.jpg 2013/03/05 (火) 22:30:56
bop_Smelting2.jpg 2013/03/05 (火) 22:31:13
bop_Smelting3.jpg 2013/03/05 (火) 22:31:26
bop_Smelting4.jpg 2013/03/05 (火) 22:32:08
bop_stairs.gif 2013/03/05 (火) 21:42:12
bop_stairs_2.gif 2013/06/14 (金) 19:42:26
bop_stairs_3.gif 2013/12/23 (月) 11:17:05
bop_tb1.jpg 2013/03/31 (日) 18:41:50
bop_tb10.jpg 2013/03/31 (日) 18:46:36
bop_tb11.jpg 2013/03/31 (日) 18:47:08
bop_tb12.jpg 2013/03/31 (日) 18:47:47
bop_tb13.jpg 2013/03/31 (日) 18:48:15
bop_tb14.jpg 2013/03/31 (日) 18:48:31
bop_tb15.jpg 2013/06/13 (木) 23:52:39
bop_tb16.jpg 2013/08/13 (火) 10:48:06
bop_tb17.jpg 2013/12/23 (月) 11:19:48
bop_tb18.jpg 2013/12/23 (月) 11:20:02
bop_tb19.jpg 2013/12/23 (月) 11:20:16
bop_tb2.jpg 2013/03/31 (日) 18:42:10
bop_tb20.jpg 2013/12/26 (木) 18:46:21
bop_tb3.jpg 2013/03/31 (日) 18:42:25
bop_tb4.jpg 2013/03/31 (日) 18:43:30
bop_tb5.jpg 2013/03/31 (日) 18:43:49
bop_tb6.jpg 2013/03/31 (日) 18:44:11
bop_tb7.jpg 2013/03/31 (日) 18:44:49
bop_tb8.jpg 2013/03/31 (日) 18:45:28
bop_tb9.jpg 2013/03/31 (日) 18:46:15
bop_Trees1.jpg 2013/03/05 (火) 21:27:56
bop_Trees10.jpg 2013/03/05 (火) 21:34:51
bop_Trees11.jpg 2013/03/05 (火) 21:36:08
bop_Trees12.jpg 2013/03/05 (火) 21:36:28
bop_Trees13.jpg 2013/03/05 (火) 21:36:48
bop_Trees14.jpg 2013/03/05 (火) 21:37:30
bop_Trees15.jpg 2013/03/05 (火) 21:39:27
bop_Trees16.jpg 2013/03/05 (火) 21:39:45
bop_Trees17.jpg 2013/03/05 (火) 21:40:06
bop_Trees18.jpg 2013/03/05 (火) 21:40:25
bop_Trees19.jpg 2013/03/05 (火) 21:40:44
bop_Trees2.jpg 2013/03/05 (火) 21:28:54
bop_Trees20.jpg 2013/04/25 (木) 00:01:57
bop_Trees21.jpg 2013/05/24 (金) 23:53:57
bop_Trees22.jpg 2013/05/22 (水) 23:08:01
bop_Trees23.jpg 2013/05/22 (水) 23:08:15
bop_Trees24.jpg 2013/05/26 (日) 13:53:43
bop_Trees25.jpg 2013/06/14 (金) 00:42:28
bop_Trees26.jpg 2013/06/14 (金) 00:42:49
bop_Trees27.jpg 2013/06/14 (金) 00:43:07
bop_Trees28.jpg 2013/10/12 (土) 22:24:00
bop_Trees29.jpg 2013/10/14 (月) 20:10:12
bop_Trees3.jpg 2013/03/05 (火) 21:30:37
bop_Trees30.jpg 2013/12/23 (月) 11:20:28
bop_Trees31.jpg 2013/12/23 (月) 11:20:48
bop_Trees32.jpg 2013/12/23 (月) 11:21:05
bop_Trees33.jpg 2013/12/26 (木) 18:42:21
bop_Trees34.jpg 2013/12/26 (木) 18:42:32
bop_Trees4.jpg 2013/03/05 (火) 21:30:51
bop_Trees5.jpg 2013/03/05 (火) 21:31:25
bop_Trees6.jpg 2013/03/05 (火) 21:32:19
bop_Trees7.jpg 2013/03/05 (火) 21:33:07
bop_Trees8.jpg 2013/03/05 (火) 21:34:19
bop_Trees9.jpg 2013/03/05 (火) 21:34:37
bop_Turnip_1.gif 2013/12/23 (月) 11:21:18
bop_Wood.png 2013/03/05 (火) 22:32:56
bop_Wooden Planks.gif 2013/03/05 (火) 21:41:39
bop_Wooden Planks_2.gif 2013/06/14 (金) 19:41:21
bop_Wooden Planks_3.gif 2013/12/23 (月) 11:21:33
bop_Wood_2.png 2013/03/31 (日) 18:40:08
bop_Wood_3.png 2013/06/14 (金) 22:12:51
Mossy_stone_bricks.gif 2013/04/24 (水) 23:59:37
Promisedland_1.png 2013/06/15 (土) 22:59:38


テキスト整形のルール

通常は入力した文章がそのまま出力されます。

改行すると改行されます。

 

 

引用文

> 引用文のテストです。

行頭で > を指定すると、引用文になります。

 

 

番号無しリスト

- リスト1
- リスト2
- リスト3
- リスト4
- リスト5

行頭で - または ・ を指定すると、番号なしリストになります。

 

 

番号リスト

+ 番号リスト1
+ 番号リスト1
+ 番号リスト1

 

 

定義語

: 定義語 | 説明文

行頭を : で始め、| 記号で区切ると、定義リストになります。

 

 

整形済みテキスト

行頭が半角空白で始まる行は整形済みテキストとなります。行の自動折り返しは行なわれません。

 

 

表組み

| インライン要素 | インライン要素 |

行頭から | でインライン要素を区切ることで表組みになります。

インライン要素のはじめに以下の記述をすることで、表組みのセルの表示を変えることができます。

 • BGCOLOR(色指定):
 • COLOR(色指定):
 • SIZE(サイズ指定):
 • LEFT:
 • CENTER:
 • RIGHT:
記述例:
|SIZE(30):あああ[[いいい]]|COLOR(red):ううう|BGCOLOR(blue):えええ|おおお|

 

 

見出し

* 見出し

行頭で * または * を記述すると、見出しになります。

 

 

水平線

----

行頭で4つの - を書くと水平線になります。

 

 

行間開け

改行することで行間をあけることができます。

 

 

画像の貼り付け

#ref(添付ファイル名)
#ref(ファイルのURL)
&ref(添付ファイル名)
&ref(ファイルのURL)

行頭で #ref を記述すると、添付ファイルまたは指定されたURLにあるファイルへのリンクを貼り付けることができます。ファイルが画像ファイルの場合は、その画像を表示します。

行の途中の場合は&ref()を使います。

 

 

コメントフォーム1

#comment

行頭で #comment を記述すると、コメントを挿入するためのフォームが埋め込まれます。

設置したページにログが残ります。

 

 

コメントフォーム2

#comment_num

行頭で #comment_num を記述すると、コメントを挿入するためのフォームが埋め込まれます。

1つのコメントごとにページが作成されます。

コメントフォームを表示させます. commentプラグインの拡張版です。comment_num2プラグインとの違いはログが複数のページに保存されるところです。

引数

 size=数字
 nsize=数字
 num=数字
 logpage=ログページ名
 above|below
 nodate

 

 

コメントフォーム3

#comment_num2

行頭で #comment_num2 を記述すると、コメントを挿入するためのフォームが埋め込まれます。

1つのログページにコメントが記録されます。

コメントフォーム2とは違い、1つのコメントごとにページが作成されません。

引数

 size=数字          - コメント入力欄の横の長さ
 nsize=数字         - 名前入力欄の横の長さ
 vsize=数字         - コメント入力欄の縦の長さ
 num=数字          - 一度に表示するコメント数
 logpage=ログページ名    - ログページの指定
 above|below         - 上向き|下向き
 nodate           - 日付を表示しない

使用例

 #comment_num2
 #comment_num2(size=30,vsize=3,num=20,logpage=コメントログ)

 

 

投票

#vote(選択肢1,選択肢2,...)

行頭で #vote を記述すると、簡易投票フォームが埋め込まれます。

 

 

改行

&br()

行中に &br() を書くと、そこで改行されます。

 

 

カウンタ表示

&counter()
&counter(オプション)

行中で &counter() を記述するとそのページにアクセスした人の数を表示することができます。

&counter() には次のオプションを指定できます。
today
今日のアクセス数を表示します。
yesterday
昨日のアクセス数を表示します。

 

 

リンク

[[@うぃき]]

行中で [[ と ]] で囲まれた文字列はページへのリンクになります。ページがない場合も自動的にリンクになります。

[[リンク名>URL]]

http://から始まるURLを>の右側に入力することで外部ページへのリンクになります。

 

 

別名内部リンク

[[別名>ページ名]]

行中のページ名形式の文字列の中で、> で2つの文字列を区切ると別名リンクになります。 > の前には別名を、> の後ろにはページ名を記述します。

 

 

コメント行

// コメント

行頭で // を指定すると、コメント行になります。コメント行は出力されない行です。