jes effectis qusi fo Lastihyt, ecta peg sterei orza
  その諸手に王の剣 十二から成る威光の翳し

  arsei glio, ovan giris glia jes orza
  空白の玉座 その椅子に座すは誇りのみ

  jes efflect qusi fo Lastihyt, sanc peg sterei orza
  その諸手に王の盾 十二から成る慈愛の翳し

  Yem orza, saria quo mofie olte
  栄、悲劇の頂へと昇る

  leide zarabelarc sm Yem hypne, orza was difea fel Yeo
  私の葬送に花は泣き、私の頭上に光は無用
最終更新:2013年04月14日 11:17