miqvy O evoia dis U zorm elmei I ―― sterei efflect Ezehyt = ende gil
    いま、世界の全てが拝者となる 王盾・十二銀盾守れる灰者
最終更新:2013年03月31日 14:42