frame_decoration
original (2019/05/14 付) Google 翻訳 (2019/05/18 付)
See Change log 変更履歴を参照してください。
for more details. Table has not been updated for 3.0 and earlier versions. 詳細については。表は3.0以前のバージョンでは更新されていません。
Lang Code Language 3.00 3.02 3.04 4.0.0 Lang Code 言語 3.00 3.02 3.04 4.0.0
--- --- :---: :---: :---: :---: --- --- :---: :---: :---: :---:
afr Afrikaans x x x afr アフリカーンス語 x x x
amh Amharic x x amh アムハラ語 x x
ara Arabic x x x アラ アラビア語 x x x
asm Assamese x x asm アッサム語 x x
aze Azerbaijani x x aze アゼルバイジャン語 x x
aze_cyrl Azerbaijani - Cyrilic x x x aze_cyrl アゼルバイジャン語 - キリル語 x x x
bel Belarusian x x x bel ベラルーシ語 x x x
ben Bengali x x x ben ベンガル語 x x x
bod Tibetan x x bod チベット人 x x
bos Bosnian x x bos ボスニア語 x x
bre Breton x bre Breton x
bul Bulgarian x x x bul ブルガリア語 x x x
cat Catalan; Valencian x x x カタロニア語;バレンシア語 x x x
ceb Cebuano x x ceb Cebuano x x
ces Czech x x x ces チェコ語 x x x
chi_sim Chinese - Simplified x x x chi_sim 中国語 - 簡体字 x x x
chi_tra Chinese - Traditional x x x chi_tra 中国語 - 繁体字 x x x
chr Cherokee x x x chr チェロキー x x x
cym Welsh x x cym ウェールズ語 x x
dan Danish x x x dan デンマーク語 x x x
dan_frak Danish - Fraktur (contrib) x x dan_frak デンマーク語 - Fraktur(contrib) x x
deu German x x x deu ドイツ語 x x x
deu_frak German - Fraktur (contrib) x x deu_frak ドイツ語 - Fraktur(contrib) x x
dzo Dzongkha x x dzo ゾンカ x x
ell Greek, Modern (1453-) x x x ell ギリシャ語、モダン(1453-) x x x
eng English x x x x eng 英語 x x x x
enm English, Middle (1100-1500) x x x enm 英語、中(1100-1500) x x x
epo Esperanto x x x epo エスペラント語 x x x
equ Math / equation detection module x x equ 数学/方程式検出モジュール x x
est Estonian x x x est エストニア語 x x x
eus Basque x x x eus バスク x x x
fas Persian x x fas ペルシャ語 x x
fin Finnish x x x fin フィンランド語 x x x
fra French x x x fra フランス語 x x x
frk German - Fraktur x x x frk ドイツ語 - Fraktur x x x
frm French, Middle (ca.1400-1600) x x x frm フランス語、中級(ca.1400-1600) x x x
gle Irish x x gle アイルランド語 x x
glg Galician x x x glg ガリシア語 x x x
grc Greek, Ancient (to 1453) (contrib) x x x grc ギリシャ語、古代語(1453年まで)(寄稿) x x x
guj Gujarati x x guj グジャラート語 x x
hat Haitian; Haitian Creole x x 帽子 ハイチ;ハイチクレオール x x
heb Hebrew x x x ヘブ ヘブライ x x x
hin Hindi x x x hin ヒンディー語 x x x
hrv Croatian x x x hrv クロアチア語 x x x
hun Hungarian x x x ハン ハンガリー語 x x x
iku Inuktitut x x イク イヌクティット x x
ind Indonesian x x x ind インドネシア語 x x x
isl Icelandic x x x isl アイスランド語 x x x
ita Italian x x x ita イタリア語 x x x
ita_old Italian - Old x x x ita_old イタリア語 - 古い x x x
jav Javanese x x jav ジャワ語 x x
jpn Japanese x x x jpn 日本語 x x x
kan Kannada x x x かん カンナダ語 x x x
kat Georgian x x kat グルジア語 x x
kat_old Georgian - Old x x kat_old グルジア語 - 古い x x
kaz Kazakh x x カズ カザフ x x
khm Central Khmer x x khm 中部クメール x x
kir Kirghiz; Kyrgyz x x kir キルギス。キルギス x x
kmr Kurmanji (Kurdish - Latin Script) x kmr クルマンジー(クルド語 - ラテン文字) x
kor Korean x x x kor 韓国語 x x x
kor_vert Korean (vertical) x kor_vert 韓国語(垂直) x
kur Kurdish (Arabic Script) x kur クルド語(アラビア文字) x
kur_ara Kurdish (Arabic Script) x kur_ara クルド語(アラビア文字) x
lao Lao x x lao Lao x x
lat Latin x x lat ラテン x x
lav Latvian x x x lav ラトビア語 x x x
lit Lithuanian x x x lit リトアニア語 x x x
ltz Luxembourgish x ltz ルクセンブルク語 x
mal Malayalam x x x mal マラヤーラム語 x x x
mar Marathi x x mar マラーティー語 x x
mkd Macedonian x x x mkd マケドニア語 x x x
mlt Maltese x x x mlt マルタ語 x x x
mon Mongolian x mon モンゴル語 x
mri Maori x mri マオリ x
msa Malay x x x msa マレー語 x x x
mya Burmese x x mya ビルマ語 x x
nep Nepali x x nep ネパール語 x x
nld Dutch; Flemish x x x nld オランダ語;フランドル語 x x x
nor Norwegian x x nor ノルウェー語 x x
oci Occitan (post 1500) x x oci オック語(post 1500) x x
ori Oriya x x ori 織谷 x x
osd Orientation and script detection module x x x x osd 方向とスクリプト検出モジュール x x x x
pan Panjabi; Punjabi x x パン パンジャブ語。パンジャブ語 x x
pol Polish x x x pol ポーランド語 x x x
por Portuguese x x x por ポルトガル語 x x x
pus Pushto; Pashto x x プス プシュット。パシュト x x
que Quechua x que ケチュア語 x
ron Romanian; Moldavian; Moldovan x x x ron ルーマニア語;モルダビアンモルドバ x x x
rus Russian x x x rus ロシア語 x x x
san Sanskrit x x san サンスクリット語 x x
sin Sinhala; Sinhalese x x シンハラ語;シンハラ語 x x
slk Slovak x x x slk スロバキア語 x x x
slk_frak Slovak - Fraktur (contrib) x x slk_frak スロバキア語 - Fraktur(寄稿) x x
slv Slovenian x x x slv スロベニア語 x x x
snd Sindhi x snd Sindhi x
spa Spanish; Castilian x x x スパ スペイン語。カスティーリャ x x x
spa_old Spanish; Castilian - Old x x x spa_old スペイン語;カスティーリャン - 古い x x x
sqi Albanian x x x sqi アルバニア語 x x x
srp Serbian x x x srp セルビア語 x x x
srp_latn Serbian - Latin x x srp_latn セルビア語 - ラテン語 x x
sun Sundanese x 太陽 スンダ x
swa Swahili x x x swa スワヒリ語 x x x
swe Swedish x x x swe スウェーデン語 x x x
syr Syriac x x syr Syriac x x
tam Tamil x x x tam タミル語 x x x
tat Tatar x tat タタール語 x
tel Telugu x x x tel テルグ語 x x x
tgk Tajik x x tgk タジク語 x x
tgl Tagalog x x x tgl タガログ語 x x x
tha Thai x x x tha タイ語 x x x
tir Tigrinya x x tir Tigrinya x x
ton Tonga x トン トンガ x
tur Turkish x x x tur トルコ語 x x x
uig Uighur; Uyghur x x uig ウイグル。ウイグル語 x x
ukr Ukrainian x x x ukr ウクライナ語 x x x
urd Urdu x x urd ウルドゥー語 x x
uzb Uzbek x x uzb ウズベク語 x x
uzb_cyrl Uzbek - Cyrilic x x uzb_cyrl ウズベク語 - キリル語 x x
vie Vietnamese x x x vie ベトナム語 x x x
yid Yiddish x x yid イディッシュ語 x x
yor Yoruba x yor ヨルバ x