fem /// / 鶏、ニワトリ \ lakta \ [ ova ] \ 高価な鶏 \ 朝に鶏は鳴く \
最終更新:2007年08月16日 22:25