kleevel /// / クレーヴェル エルトエルトの破片から生まれた \ sid \ [ vest ] \ クレーヴェル \ [ kirs ] \ エルトエルトの破片から生まれた。太陽を司り、秩序を重んじる。太陽を司ることと天のエルトであることから天気や天候も司る \
al kleevel
アルミヴァの5番目。5時、巳の方角(南南東)、12個の中の5番目


sast armiva xikest kefu
1 seinels sei kefekefi
2 tiitel tit kefikefe
3 poen pen kefe
4 nermes ner kefakefe
5 kleevel vel kefekefa
6 kalzas kal kefa
7 varfant fan kefokefa
8 varzon zon kefakefo
9 tikno tik kefo
10 fenzel fen kefikefo
11 nebra neb kefokefi
0,12 konoote kon kefi
最終更新:2007年11月17日 17:49