CarnageHeart PORTABLE@Wiki

チップリスト

最終更新:

匿名ユーザー

- view
だれでも歓迎! 編集

プログラムチップ

思考チップ

プログラム作成時に必要となる思考パターンにカテゴライズされるチップです。

ノップチップ

思考停止チップ

動作完了待ちチップ

サブプログラム呼び出しチップ

カウンタ入力チップ

カウンタ操作チップ

カウンタ送信チップ

カウンタ受信チップ


条件分岐チップ

さまざまな条件を設定し、その結果で行動を変化させるために使用するチップです。

残数判断チップ

戦闘エリア判断チップ

機体判断チップ

障害物判断チップ

発射物判断チップ

状態判断チップ

動作判断チップ

ランダム分岐チップ

時間判断チップ

ターゲット位置判断チップ

ターゲットからの位置判断チップ

ターゲット動作判断チップ

ターゲット機体判断チップ

ターゲットロック警戒判断チップ

ターゲット武器判断チップ

ターゲットまでの地表判断チップ

カウンタ判断チップ


動作命令チップ

機体の移動、攻撃、防御など様々な動作を行うチップがカテゴライズされています。

動作中止チップ

移動チップ

旋回チップ

ジャンプチップ

急速移動チップ

急速旋回チップ

格闘攻撃チップ

防御体制チップ

特殊アクションチップ

射撃攻撃チップ

方向指定発射チップ

ターゲット射撃チップ

旋回ジャンプチップ

旋回移動チップ

移動射撃チップ

ジャンプ射撃チップ

カウンタ指定発射チップ


指示命令チップ

飛行高度設定や、ターゲットロックに関するチップがカテゴライズされています。

飛行高度設定チップ

オプション装置チップ

ターゲットロックチップ

ターゲットへの自動旋回チップ

照準個所の変更チップ

カウンタ指定ターゲットロックチップ